Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2012

paaulkaa
14:48
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz, tego co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości. Sen ostatnio nie jest moją mocną stroną. 
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viausunto usunto
paaulkaa
14:47
Tej jesieni świat się nie zmieni. 
Ale pamiętaj, ty możesz.
Reposted fromaccidientte accidientte viausunto usunto
paaulkaa
14:46
Dlaczego taka jesteś?
Próbujesz uszczęśliwić wszystkich sama poświęcając tak wiele.
— konwalia
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
paaulkaa
14:46
6260 043b
Reposted fromtress tress viaweheartit weheartit
paaulkaa
14:45
0141 b542
Reposted fromSzczurek Szczurek viaWlodara Wlodara
paaulkaa
14:45
Nie umarł bowiem, lecz zmarniał jak błona fotograficzna na słońcu.
— James Joyce "Portret artysty z czasów młodości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
paaulkaa
14:43
3808 7056 500
Reposted fromimm imm viaromantycznosc romantycznosc
paaulkaa
14:42
 Kiedy myślisz , że wszystko jest już dobrze , zazwyczaj nie wiesz jeszcze wszystkiego.
— Dokładnie..
Reposted fromchillout07 chillout07 viaromantycznosc romantycznosc
paaulkaa
14:42
Reposted fromXavax Xavax viaromantycznosc romantycznosc
paaulkaa
14:42
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viausunto usunto
paaulkaa
14:39
1041 ab29
Reposted fromannkowa annkowa viaromantycznosc romantycznosc
paaulkaa
14:39
  rzadko mamy wpływ na to, kto pojawi się w naszym życiu, ale czasem mamy po prostu szczęście.
Reposted fromtastewords tastewords viaromantycznosc romantycznosc
paaulkaa
14:38
Młodość to kap­ryśna kochan­ka. Zaczy­namy ją ro­zumieć i do­ceniać do­piero wte­dy, gdy od­chodzi z in­nym, by nig­dy nie wrócić.
— Carlos Ruíz Zafón
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
paaulkaa
14:38
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen
Reposted fromardesia ardesia viatisiphone tisiphone
paaulkaa
14:37
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromiwashopeless iwashopeless viatisiphone tisiphone
paaulkaa
14:37
Dopóki ktoś nas kocha, nieważne, kim jesteśmy i jak wyglądamy.
— Roald Dahl "Czarownice"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
paaulkaa
14:35
znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom
— Halina Poświatowska - "Chcę pisać o tobie..."
Reposted fromserowyksiezyc serowyksiezyc viausunto usunto
paaulkaa
14:34
Widzę jak ludzie myją okna, a zaraz będzie lało. Za moment znów będą w zaciekach i nic z tego nie będzie. To wszystko ulotne, na chwilę. Może my też potrafimy być ze sobą tylko na chwilę. 

Wiele razy 'na chwilę'.

http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
paaulkaa
14:33
3683 9fac
Reposted fromnadelle nadelle viausunto usunto
paaulkaa
14:33
„Doszła do wniosku”. Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka „dochodzą do wniosku” i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być „coś innego”.
— Jarosław Grzędowicz, "Księga jesiennych demonów"
Reposted fromkobzala kobzala viausunto usunto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl